Asynchroniczne programowanie w .NET

18 Czerwca 2018, 19:00 (Poniedziałek) - 6 Lipca 2018, 00:00 (Piątek)

online,

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Normalny
10 Czerwca 2018 615,00 zł
 • Jak działa async-await i co to jest Task?
 • W jaki sposób efektywnie używać wzorców asynchronicznych?
 • Jak łączyć elementy programowania synchronicznego i asynchronicznego?
 • Jak stosować zaawansowane struktury programowania asychronicznego?

Jeżeli kiedykolwiek te pytania pojawiły się Twojej głowie, to jest to szkolenie dla Ciebie. Przechodząc przez 6 modułów razem zgłębimy świat programowania asynchronicznego i zbudujemy solidne podstawy praktyczne jak i teoretyczne, pomagające w poruszaniu się w asynchronicznym świecie.

Zapraszam na moje autorskie szkolenie online z programowania asynchronicznego w .NET

Szkolenie "Asynchroniczne programowanie w .NET" to przede wszystkim dużo praktyki. W każdym z 3 tygodni szkolenia, przejdziemy przez 2 moduły. Każdy moduł składa się z nagrania kursu oraz pracy domowej. To kiedy zapoznasz się z materiałami i kiedy wykonasz pracę domową, zależy wyłącznie od Ciebie. Ja, pomogę Ci sprawdzając Twoje zadania, udzielając odpowiedzi na pytania i dzieląc się feedbackiem. Każdy tydzień zakończymy spotkaniem LIVE, które podsumuje to co dotychczas wypracowaliśmy. Każde spotkanie nagram, tak abyś mógł potem mógł wrócić do materiału, jeżeli będziesz tego potrzebował. Co do kodu, używać będziemy wspólnego repozytorium, aby jeszcze lepiej dzielić się wiedzą.

Plan szkolenia

 1. Tydzień 1 (18.06 - 22.06)
  1. Moduł 1: Podstawy programowania asynchronicznego
  2. Moduł 2: TaskCompletionSource, Task.WhenAll, WhenAny i testy
  3. Spotkanie LIVE
 2. Tydzień 2 (25.06 - 29.06)
  1. Moduł 3: Współbieżność i kolekcje
  2. Moduł 4: Synchronizacja
  3. Spotkanie LIVE
 3. Tydzień 3 (02.07 - 06.07)
  1. Moduł 5: Scheduling
  2. Moduł 6: Optymalizacja i .NET Core
  3. Spotkanie LIVE

Opis szkolenia

Szkolenie kierowane jest do programistów .NET, pragnących zbudować kompetencje związane z programowaniem asynchronicznym w .NET.

Szkolenie odbywa się online, w formie modułów. W każdym tygodniu zostają zaprezentowane dwa moduły wraz z dwoma pracami domowymi (bądź jedną większą). Ze względu na tę formę, uczestnicy mogą zapoznawać się z materiałem i realizować prace domowe w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Każda praca domowa jest sprawdzana i opisywana przez prowadzącego szkolenie.

Wymagania do Uczestników

 1. Znajomość C# w stopniu podstawowym (klasy, obiekty, struktury, interfejsy, dziedziczenie)
 2. Dostęp do komputera
 3. Visual Studio (Community Edition lub wyżej)
 4. Git zainstalowany przed zajęciami (polecam SourceTree)
 5. Konto na GitHub

Zobacz również:

szkolenia Szymon Kulec